Apua arkeen

Alla jaoteltuina erilaisia palveluita, jotka neuvovat arjen ongelmatilanteissa.

Neuvontaa

Kansalaisneuvonta
Kansalaisneuvonta on maksutonta neuvontaa julkisten palveluiden käyttäjille sähköpostitse tai puhelimella paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksun hintaan. Palvelussa ei voi saada vireille viranomaisasioita, mutta yleisluontoisiin kysymyksiin vastataan ja kansalainen ohjataan oikean palvelun tai viranomaisen luokse.

Kuluttajaneuvonta
Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta löydät tietoja kuluttajaongelmien ratkaisemiseksi. Valituksen tekemisessä voit hyödyntää sivuilla olevia valituslomakkeita.

Perheneuvonta
Perheneuvonta on Suomen evankelisluterilaisen kirkon maksuton palvelu, johon voi hakeutua, vaikka ei olisikaan kirkon jäsen. Perheneuvojat selvittävät parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä eri paikkakunnilla ympäri Suomen. Tämän lisäksi kunnat tarjoavat lakisääteistä ja maksutonta perheneuvontaa.

Sosiaalineuvonta
Sosiaalineuvonta on paikallista maksutonta vapaaehtoistyötä, jossa annetaan neuvoja mm. asunto-, sosiaali-, terveys- ja työelämän asioihin, täytetään erilaisia hakemuksia ja lomakkeita sekä tehdään monipuolisesti erilaisia sosiaaliturvaan ja sosiaalipalveluihin liittyviä valituksia ja kanteluita.

Velkaneuvonta
Takuu-Säätiö auttaa ennalta arvaamattomasta syystä taloudelliseen kriisitilanteeseen joutuneiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä tarjoamalla maksutonta velkaneuvontaa puhelimitse ja takaamalla järjestelylainoja.

Opastusta ja oppaita

Apua.info
Apua.info ohjaa omaan elämäntilanteeseen sopivaan tietoon ja tukeen. Sivusto auttaa vertaisryhmän löytämisessä ja kokemusten jakamisessa sekä tuo kolmannen sektorin erityisosaamisen helposti ihmisten saataville.

Hoitopaikanvalinta.fi
Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu sisältää tietoa kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Kysy Kelasta
Kansaneläkelaitoksen ylläpitämä keskustelupalsta, jossa voi kysyä Kelan etuuksista ja saada vastauksen Kelan virkailijalta. Kysymykset on jaoteltu lapsiperheiden, opiskelijoiden, työttömyysturvan, sotilasavustuksen ja sairausajan keskustelualueisiin.

Mielenterveystalo
Mielenterveystalo on kaikille avoin psyykkistä hyvinvointia edistävä verkkopalvelu, jossa on tietoa sekä aikuisten että nuorten mielenterveys- ja päihdeasioista.

Potilaan opas
Potilaan opas kertoo mahdollisuuksista vaikuttaa hoidon turvallisuuteen niin hoitoon hakeutumisen, hoidossa olemisen kuin hoidon jatkumisenkin aikana. Opas sisältää neuvoja myös potilaan läheiselle.

Potilasvakuutuskeskus
Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti terveydenhoidon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti.

Töissä Suomessa – tietoa maahanmuuttajalle -opas
Oppaassa kerrotaan perusasioita 12 eri kielellä mm. työnhausta, suomalaisesta työkulttuurista, työhön perehdyttämisestä, esimiehen roolista sekä työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta. Sopii myös maassasyntyneille.

Vertaisapua

Nettiturvakoti
Nettiturvakoti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia tarjoamalla heille tietoa, keskusteluapua ja vertaistukea. Erityistä huomiota kiinnitetään väkivallan todistajina tai kohteina olleiden lasten ja nuorten auttamiseen.

Nimettömät pelurit
Nimettömät pelurit on miesten ja naisten vertaisryhmä, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään pakonomaisesta pelaamisesta.

Peluuri
Peluuri on maksuton palvelukokonaisuus rahapelaajille, ongelmapelaajien läheisille sekä työssään pelihaittoja kohtaaville.

Päihdelinkki
Päihdelinkki on tarkoitettu päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen sekä kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille. Sivusto sisältää tietoa muistakin riippuvuuksista kuten nettiriippuvuudesta.

Yleistietoa

Kansallinen Terveysarkisto (Kanta)
Kansallisessa Terveysarkistossa voit selata sekä sähköisiä potilastietojasi että lääkemääräyksiäsi. Palvelu sisältää sähköisen potilastietojen kansion, johon koottua potilastietoa voidaan potilaan suostumuksella antaa hoitavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön potilaan haluamassa laajuudessa. Palvelussa oleva sähköinen lääkemääräyskansio on terveydenhuollon lisäksi myös apteekkien käytössä.

Suomi.fi
Suomi.fi sisältää kansalaisille tärkeitä tietoja ja palveluja, jotka ovat julkishallinnon organisaatioiden, kuntien tai niiden toimintaa täydentävien järjestöjen tai yritysten tuottamia. Sivusto koostuu asiointipalveluiden ja lomakkeiden lisäksi teksteistä ja palvelutietolinkeistä. Suomi.fi palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa