Kirjoittaja

Elokuun alussa voimaan astuneet uudet opintotuki- ja asumistukilait vaikuttavat monella tavalla opiskelijan arjessa. Hallituksen päätökset leikkaavat opintotukia ja muuttavat niitä lainapainotteisempaan suuntaan. Lainapainotteisuus saattaa vaikeuttaa alemmista yhteiskuntaluokista opiskelemaan lähtevien taloudellista asemaa. Ohessa neljä tapaa jolla tuet ovat muuttuneet. 1. Opintorahan määrä ”yhtenäistetään” Tämä tarkoittaa, että korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä laski samalle tasolle kuin toisen asteen opiskelijoilla […]

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan on saapunut ratkaistavaksi satoja Kelan toimeentulotukihakemusten käsittelyyn ja päätöksentekoon liittyviä kanteluita. Valtaosin näissä kanteluissa on arvosteltu Kelan menettelyä toimeentulotukihakemusten käsittelyssä ja ennen kaikkea käsittelyn viivästymistä. Kantelukirjoituksissa on myös kiinnitetty huomiota Kelan verkkosivuilla annettuun ohjeistukseen ja neuvontaan määräaikojen laskemisesta. Asiaa koskevassa päätöksessään eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa, ettei Kela ole noudattanut käsittelylle laissa säädettyä […]

Suomessa toteutetaan perustulokokeilu vuosina 2017–2018. Kela vastaa kokeilun toteuttamisesta. Perustulo on sosiaaliturvan malli, jossa kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ilman ehtoja rahaa toimeentuloa varten. Kyseessä on siis veroton tulo, jonka saa automaattisesti joka kuukausi. Kokeilutuloa maksetaan 2 000 työttömälle Aitoa perustuloa maksettaisiin kaikille suomalaisille työllisyydestä riippumatta. Kelan toteuttamassa kokeilussa perustuloa saa 2 000 iältään 25–58-vuotiasta työtöntä, jotka valittiin […]