maksuhäiriö

Elokuun alussa voimaan astuneet uudet opintotuki- ja asumistukilait vaikuttavat monella tavalla opiskelijan arjessa. Hallituksen päätökset leikkaavat opintotukia ja muuttavat niitä lainapainotteisempaan suuntaan. Lainapainotteisuus saattaa vaikeuttaa alemmista yhteiskuntaluokista opiskelemaan lähtevien taloudellista asemaa. Ohessa neljä tapaa jolla tuet ovat muuttuneet. 1. Opintorahan määrä ”yhtenäistetään” Tämä tarkoittaa, että korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrä laski samalle tasolle kuin toisen asteen opiskelijoilla […]