Kuntoutus

Kela järjestää työikäisille kuntoutusta, jonka avulla parannetaan ja tuetaan työkykyä sekä edistetään työelämään pääsyä tai sinne paluuta. Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus on tarkoitettu vaikeavammaisen kuntouttamiseen itsenäistä toimintaa ja osallistumista painottaen. Sairastelun tukena kuntoutuskurssit auttavat sairastelevia tai vammautuneita henkilöitä sekä heidän perheitään erilaisissa elämäntilanteissa.

Kela kustantaa osana kuntoutusta apuvälineitä, jotka helpottavat opiskelua tai työtä. Elinkeinonharjoittajalle myönnetään kuntoutuksena elinkeinotukea. Kela tarjoaa myös alle 16-vuotiaille lapsille ja yli 16-vuotiaille nuorille suunnattua kuntoutusta. Kuntoutusta voi saada myös työelämän ulkopuolella oleva yli 65-vuotias, jos hänen toimintakykyään ja elämänlaatuaan voidaan parantaa kuntoutuksella. Kuntoutuksen ajalta Kela maksaa kuntoutusrahaa.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa