Lapsiperheet

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin, joihin kuuluvat:

äitiysavustus eli äitiyspakkaus tai 140 euroa, erityisäitiysraha ja äitiysraha (kunnes lapsi n. 3 kk), isyysraha (n. 9 viikkoa alle 2 v. lapsesta), vanhempainraha äidille tai isälle (vauva n. 3 kk–9 kk), lapsilisä (alle 17 v. lapsesta), kotihoidon tuki (alle 3 v. lapsesta, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa), yksityisen hoidon tuki alle kouluikäiselle, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa, joustava hoitoraha alle 3-vuotiaalle, osittainen hoitoraha 1. ja 2. luokkalaiselle, elatustuki alle 18-vuotiaasta, erilaiset etuudet lapsen sairastaessa, adoptiotuki ulkomailta adoptoiville, sotilasavustus asepalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle ja hänen perheelleen. Asevelvolliseksi lasketaan myös reservin kertausharjoitukseen kutsuttu sekä vapaaehtoisessa asepalveluksessa oleva nainen.

Vanhempainpäivärahojen saamiseksi vanhempien on asuttava Suomessa, toisessa EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai Israelissa vähintään 180 päivää juuri ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Lapsiperheiden etuuksien saaminen edellyttää myös, että vanhemmat kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa