Oikeustapaukset

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Sisältää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen tiivistelmät. Suomea koskevista ratkaisuista on myös koko alkuperäisteksti englanninkielisenä. Uusia tiivistelmiä julkaistaan kahdesti kuukaudessa.

Hallinto-oikeudet
Sisältää hallinto-oikeuksien (ja aiempien lääninoikeuksien) ratkaisuja vuodesta 1981 alkaen.

Korkein hallinto-oikeus
Sisältää korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjassa julkaistut ratkaisut sekä tiivistelmiä muista kuin vuosikirjaratkaisuista.

Potilasvahinkolautakunta
Potilasvahinkolautakunta on itsenäinen potilasvahinkoasioita käsittelevä asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on antaa ratkaisusuositus potilasvahinkoasiassa korvauksenhakijan, Potilasvakuutuskeskuksen tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavan pyynnöstä. Lautakunta voi antaa tuomioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä lausunnon tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa korvausasiassa.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta
Sisältää tietokannan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisuista vuodesta 2008 alkaen. Ratkaisuja voi hakea asiasanan sekä päivän, kuukauden tai vuosiluvun perusteella.

Säädöspalvelu
Sisältää eläkelautakunnan (ELK), Eläketurvakeskuksen (ETK), EY-tuomioistuimen (EYTI), kuntien eläkelautakunnan (KELK), työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan (TELK), valtion eläkelautakunnan (VELK), vakuutusoikeuden (VakO) ja Euroopan unionin tuomioistuimen (EUTI) lausunnot, päätökset, suositukset ja tuomiot. Tietokannoista voi tehdä hakuja sanojen sekä viitetietojen kuten ajankohdan perusteella.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta
Sisältää tietokannan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisuista vuodesta 2003 alkaen. Ratkaisuja voi hakea asiasanan sekä vuosiluvun perusteella.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
Sisältää tietokannan työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan (TTLK) ratkaisuista vuodesta 2007 alkaen. Ratkaisuja voi hakea asiasanan sekä vuosiluvun perusteella.

Työtuomioistuin
Sisältää työtuomioistuimen ratkaisut ja lausunnot jo vuodesta 1970 lähtien.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa