Perustoimeentulotuki Kelalle 2017

Toimeentulotukilain muutokset astuvat voimaan 1.1.2017. Muutoksen perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle. Kansalainen hakee perustoimeentulotukensa vuoden 2017 alusta Kelasta, mutta yllättäviin ja erityisiin menoihin, joihin perustoimeentulotuki ei riitä, hän voi hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea kunnalta. Lain muutoksen jälkeen kunta myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esittää toimeentulotukilain uudistamista kokonaisuudessaan. Esimerkiksi osa täydentävästä toimeentulotuesta siirrettäisiin perustoimeentulotuen piiriin. Työryhmä ehdottaa myös, että täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki yhdistetään yhdeksi sosiaalietuudeksi ja asumistukea korotetaan. Myös kouluttautumattomille alle 25-vuotiaille tarkoitetusta viiden kuukauden karenssiajasta esitetään luovuttavan.

Kelan asiasta laatima tiedote luettavissa täältä.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportti ja sitä koskeva tiedote luettavissa täältä.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa