Perustulokokeilu toteutetaan rajoitetusti

Suomessa toteutetaan perustulokokeilu vuosina 2017–2018. Kela vastaa kokeilun toteuttamisesta.

Perustulo on sosiaaliturvan malli, jossa kaikille kansalaisille maksetaan säännöllisesti ja ilman ehtoja rahaa toimeentuloa varten. Kyseessä on siis veroton tulo, jonka saa automaattisesti joka kuukausi.

Kokeilutuloa maksetaan 2 000 työttömälle

Aitoa perustuloa maksettaisiin kaikille suomalaisille työllisyydestä riippumatta.

Kelan toteuttamassa kokeilussa perustuloa saa 2 000 iältään 25–58-vuotiasta työtöntä, jotka valittiin satunnaisotannalla joulukuussa 2016. Nämä henkilöt muodostavat kokeiluryhmän.

Heille maksetaan perustuloa kahden vuoden ajan (1.1.2017–31.12.2018). Kokeiltavan perustulon määrä on 560 euroa kuukaudessa. Jos kokeiluun valitulla henkilöllä on oikeus suurempiin etuuksiin, hän voi hakea yli menevän osuuden Kelalta.

Kokeilussa tutkitaan työllistymistä

Seurantatutkimuksessa kokeiluryhmää (2 000 henkilöä) verrataan verrokkiryhmään (noin 173 000 henkilöä). Verrokkiryhmän muodostavat kaikki ne kohdejoukkoon kuuluvat, jotka eivät ole valittuina kokeiluryhmään.

Seurantatutkimuksen avulla selvitetään esimerkiksi sitä, eroaako perustuloa saavan kokeiluryhmän työllisyysaste verrokkiryhmän työllisyysasteesta.

 

Avainsanat:
,

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa