Sairastelu

Lääkärin hoitoa vaativassa sairastelussa kannattaa ottaa yhteys työterveyshuoltoon tai sinua hoitavaan lääkäriin, sillä lääkäri arvioi kykysi tehdä työtä. Toimita lääkäriltä saamasi lääkärintodistus palkanmaksajallesi. Työsopimuslain mukaan sairastelun tai tapaturman vuoksi työntekoon estyneellä on oikeus sairasteluajan palkkaan ensimmäisestä sairastelupäivästä aina yhdeksänteen sairastelupäivään saakka, kun työsuhde on kestänyt kuukauden.

Kela ei maksa sairastumispäivältä eikä sitä seuraavilta 9 arkipäivältä sairauspäivärahaa, sillä nämä päivät lasketaan omavastuuosuuteen. Työkyvyttömyyden jatkuessa yli 10 arkipäivää alat saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa. Sairasteluun kesken opintojen, työttömyysturvan tai apurahan saa sairauspäivärahaa sekä yleistä asumistukea.

Kela maksaa osan yksityislääkärin ja yksityishammaslääkärin palkkioista, hoidoista ja tutkimuksista. Hedelmöityshoidoista maksetaan, kun parin lapsettomuus on sairastelun seurausta. Kela ei maksa julkisen terveydenhuollon kustannuksia. Myöskään yksityisen sairaanhoidon kustannuksia ei makseta, jos olet hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa.

Kuitenkin kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2016 maksukatto on 691 euroa. Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Kela maksaa osan korvattavista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty lääkemääräyksellä sairastelun hoitoon. Tämä tapahtuu yleensä jo apteekissa. Vuoden 2016 alusta korvausta maksetaan vasta sen jälkeen, kun alkuomavastuu on täyttynyt. Kyseinen omavastuu on 50 euroa kalenterivuodessa. Alkuomavastuu koskee hoidon tarvitsijaa vasta sen vuoden alusta, jolloin hän täyttää 19 vuotta. 

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen kattonsa, joka on 610,37 euroa vuonna 2016 (aiemmin 612,62 euroa). Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa 2,50 euron omavastuun lääkettä kohti (aiemmin 1,50 euroa).

Kohtuullisista matkakustannuksista saa korvausta kulkiessaan sairaanhoitoon tai kuntoutukseen, jos kustannukset ylittävät säädetyn omavastuuosuuden, joka on 25 euroa yhteen suuntaan tehdyltä matkalta (aiemmin 16 euroa). Omavastuuosuuksista kertyy vuosittainen katto, joka on 300 euroa vuonna 2016 (aiemmin 272 euroa).

Kela maksaa keliakiaa sairasteleville yli 16-vuotiaille ruokavaliokorvauksen gluteenittoman ruokavalion kustannuksiin. Lakkautettu 1.1.2016 lähtien.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa