Mihin sosiaalietuudet perustuvat?

Finlex
Finlex sisältää Suomen tasavallan ajantasaisen lainsäädännön ja voimassaolevat työehtosopimukset, sekä käytyjä oikeustapauksia ennakkopäätöksineen. Oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

Kansaneläkelaitos (KELA)
Kansaneläkelaitoksen maksamista etuuksista voit hakea tietoa ja täyttää halutessasi sähköisen hakemuksen. Sähköisessä palvelussa voit tarkastella omaa hakemustilannettasi, etuustietojasi ja etujesi maksupäiviä.

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja
Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjassa on tietoa aktivointisuunnitelmasta, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteista ja sisällöstä, toimeentuloturvasta ja alan lainsäädännöstä.

Lastensuojelun käsikirja
Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu lastensuojelutyön tueksi ja tukemaan lastensuojelulain toimeenpanoa.

Oikeustapaukset
Luettelo tietokannoista sosiaaliturvan, työttömyysturvan ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntien ratkaisuihin sekä eläkelautakunnan, Eläketurvakeskuksen, EY-tuomioistuimen, kuntien eläkelautakunnan, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan, valtion eläkelautakunnan, vakuutusoikeuden ja Euroopan unionin tuomioistuimen lausuntoihin, päätöksiin, suosituksiin ja tuomioihin sekä potilasvahinkolautakunnan verkkosivut.

Sosiaaliturvaopas
Sosiaaliturvaopas on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten neuvontaa ja ohjausta varten. Hyödyllistä luettavaa myös omaa sosiaaliturvaansa pohtiville.

Terveydenhuollon hoitotakuu
Tietoa terveydenhuollon hoitotakuusta aikarajojen suhteen tutkimuksiin ja hoitoon pääsylle.

Valitusviranomaiset
Kun kansalainen ei ole tyytyväinen saamaansa päätökseen etuudesta, hän voi hakea muutosta vaatimalla oikaisua tai valittamalla päätöksestä oheisille tahoille.

Vammaispalvelujen käsikirja
Vammaispalvelujen käsikirja on tarkoitettu vammaisalan ammattilaisten työn tueksi.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa