Euroopan neuvosto: Suomen sosiaaliturva on riittämätön

Euroopan neuvostossa toimiva Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea arvioi 11.2.2015 antamassaan päätöksessä sosiaaliturvaetuuksien vähimmäistason Suomessa liian alhaiseksi. Ministeriöt puolustelevat Suomen sosiaaliturvan tasoa sillä, että komitean päätös oli tehty yksittäisten etuuksien perusteella, vaikka sosiaalietuudet, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä erilaiset terveydenhuollon maksukatot muodostavat ministeriöiden mukaan kokonaisuuden. Monimutkainen ja vaikeasti haettava Suomen sosiaaliturva on ministeriöiden mukaan riittävä, jos kansalainen sairastaa sopivasti ja hän osaa hakea oikeat etuudet oikeassa elämän tilanteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä ulkoministeriön asiasta laatima tiedote luettavissa täältä.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean päätös luettavissa englanniksi täältä.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa