Vammaisetuudet

Vammaisetuudet auttavat vammojen kanssa elävien ja pitkäaikaisesti sairastelevien henkilöiden selviytymistä. Edellä mainittuihin elämäntilanteisiin voidaan hakea myös Kelan tukemaa kuntoutusta, jonka osana myönnetään hakijoiden tarvitsemia apuvälineitä.

Alle 16-vuotiaan vammaistuki on tarkoitettu lapselle, joka sairastelun tai vamman takia on vähintään 6 kuukautta hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeessa sitoen perhettä enemmän kuin samanikäisen sairastelemattoman tai vammattoman lapsen hoito. Tämän lisäksi hoidon on aiheutettava erityistä rasitusta.

16 vuotta täyttäneen vammaistuki on tarkoitettu vammojen kanssa elävälle tai pitkäaikaisesti sairastelevalle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan. Lisäksi sairastelun tai vamman on aiheutettava haittaa, avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta.

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu vammojen kanssa elävälle tai pitkäaikaisesti sairastelevalle eläkkeensaajalle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan ja jolle sairastelu tai vamma aiheuttaa viikoittaista avuntarvetta tai ohjauksen ja valvonnan tarvetta.

Ruokavaliokorvausta maksetaan keliakiaa sairasteleville yli 16-vuotiaille gluteenittoman ruokavalion kustannuksiin. Lakkautettu 1.1.2016 lähtien.

Vamman kanssa elävien henkilöiden tulkkauspalveluun ovat oikeutettuja henkilöt, jolla on kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma.

Etsi sivuilta

Selviytymispankki Facebookissa